Realizacje

Ważniejsze Realizacje

 • Autostrada A4, odcinek węzeł Wierzchosławice – węzeł Krzyż – nadzór geologiczny, monitoring hydrogeologiczny, nadzór geotechniczny, wiercenia, sondowania
 • Autostrada A4, odcinek Tarnów – Dębica i Most na Wisłoce – sondowania,  nadzór geologiczny, nadzór geotechniczny
 • Obwodnica Ropczyc – nadzór geotechniczny i geologiczny
 • Centrum Handlowe Gemini Jasna Park Tarnów – nadzór geologiczny i geotechniczny, sondowania
 • Centrum dystrybucyjne Lidl Brzozówka – nadzór geotechniczny i geologiczny, sondowania
 • Europejskie Centrum Muzyki Lusławice – dokumentacja geologiczno-inżynierska, nadzór geotechniczny i geologiczny
 • Cegielnia Leier w Trywieży woj. Podlaskie – dokumentacja geologiczna, górnicza  i środowiskowa złoża iłu pod produkcję ceramiki
 • Obwodnica Leżajska – dokumentacja geotechniczna, nadzór geologiczny i geotechniczny, wiercenia, sondowania
 • Sklepy Lidl w Tarnowie i Miechowie - nadzór geotechniczny
 • Droga krajowa S-17 - Obwodnica Lublina – opinie i ekspertyzy geotechniczne i hydrogeologiczne, wiercenia, sondowania
 • Centrum Handlowe Echo Investment w Tarnowie -  dokumentacja warunków geotechnicznych, nadzór geotechniczny
 • Centrum Handlowe Tarnovia w Tarnowie - nadzór geotechniczny
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod: Osiedle budynków wielomieszkaniowych, wysokich „Westerplatte” w Tarnowie, Osiedle domów jednorodzinnych w Tarnowie, ul. Lwowska, Osiedla domów jednorodzinnych w Bochni.
 • Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie pod Stacje Paliw  - ok. 20 szt. w różnych miejscach Małopolski i Podkarpacia.
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne pod Gminne Oczyszczalnie Ścieków      - ok. 10 szt. w różnych miejscach Małopolski, Podkarpacia i Kielecczyzny
 • Dokumentacje hydrogeologiczne i geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków - ok. 200 szt. w różnych miejscach Małopolski.  
 • Opracowanie Kart Rejestracyjnych Osuwisk – ok. 10 szt. w różnych miejscach Małopolski
 • Opracowanie Ekspertyz stateczności osuwisk – ok. 50 szt. w różnych miejscach Małopolski
 • Zabezpieczenia osuwisk i skarp drogowych palami w Chełmie, Gmina Bochnia, - wykonawstwo, nadzór geotechniczny i geologiczny
 • Fundamentowanie pod Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie – nadzór fundamentowania
 • Fundamentowanie pod Budynek Hotelowy w Tarnowie - nadzór fundamentowania
 • Fundamentowanie pod Zespół Specjalistycznych Przychodni Medycznych w Tarnowie - dokumentacja geotechniczna i nadzór fundamentowania
 • Fundamentowanie pod Hale Przemysłowe w Tarnowie - nadzór fundamentowania
 • Fundamentowanie pod Bloki Mieszkalne w Tarnowie - nadzór fundamentowania
 • Fundamentowanie pod Budynek Bankowy w Tarnowie - nadzór fundamentowania
 • Budowa Stanów „0” pod bloki mieszkalne w Tarnowie -  nadzór geotechniczny
 • Fundamentowanie i budowa Murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwiska pod Szkołę  w Szczepanowicach, Gmina Tarnów – dokumentacja geotechniczna i nadzór

 

Zadzwoń do nas

Copyright © 2013. Geo-Sasak Tarnów Geolog Andrzej Sasak